- Flytt bybanen til russergrensen

Bybanen har vi ikke hørt så mye om i denne valgkampen. Det er kanskje ikke så rart. Saken er jo for det meste avklart - skinnene kommer.