Det Norske Veritas undersøker Osebergskipet

Det Norske Veritas (DNV) beveger seg i fremmed farvann når de har fått i oppdrag å undersøke det over 1.000 år gamle Osebergskipet.