Politisperringer på Gardermoen etter pakkefunn

Politiet har sperret av et område ved ankomsthallen på Oslo Lufthavn Gardermoen etter funn av en mistenkelig pakke mandag kveld.