Fjøskarantene etter besøk i fugleinfluensa-land

Folk som har vært på besøk i land med fugleinfluensa, bør vente i minst tre døgn etter hjemkomst før de går inn i rom der det er husdyr for å unngå smittespredning til dyra, mener Mattilsynet.