Frykter nytt skred i Trondheim

NVE forbereder hastetiltak for at en demning med kvikkleire ikke skal rase ut.