Regjeringen vil ha et friere marked for salg av landbrukseiendommer, og pris skal derfor ikke lenger være avgjørende for om et gårdsbruk kan få konsesjon, mener landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug mener priskontrollen kan ha uheldig virkninger fordi den kan dempe eiernes vilje til å investere i landbrukseiendom. Kontrollen har i praksis bremset prisveksten på gårdsbruk.

Gjeldsboble

Men forslaget møter sterk motbør. Kritikerne av forslaget peker på uheldige konsekvenser som kostnadsvekst, gjeldsboble, mer leiejord og mindre matproduksjon, skriver Nationen, som har gått gjennom mange av de over 100 høringsuttalelsene.

«Det første alternativet gir mindre matproduksjon, det andre grunnlag for en gjeldsboble i landbruket (slik vi har sett i for eksempel Danmark) og det tredje vil bidra til å øke leiejordsandelen», skriver Norges Bondelag i sin uttalelse.

Bondelaget viser til at forslaget vil være negativt både med tanke på målet om økt og mer kostnadseffektiv matproduksjon, siden høyere kostnader gir dyrere mat, og sett opp mot målet om redusert leiejordsandel.

Utvalg

Avvikling av priskontrollen trekkes fram som negativt for målet om å ta vare på god matjord. Bondelaget mener økt kjøpesum dessuten vil føre til at det blir mindre penger igjen til investering i driften. Alternativet er å ta opp lån, noe som vil føre til mer gjeld i landbruket.

Bondelaget ønsker at det blir nedsatt et utvalg som vurderer eiendomsreglene i lys av de landbrukspolitiske målene.

En rekke tunge landbruks— og distriktskommuner, samt enkelte kommuner dominert eller styrt av Høyre og Frp, går sterkt imot forslaget om å fjerne prisreguleringen av landbrukseiendom. Også mange fylkesmenn er kritiske, skriver avisen. (NTB)