• KLIMAGASS: Fjorårets utslipp av CO2 i Norge er det høyeste som noen gang er målt i tonn, men ikke i forhold til innbyggertall og BNP. Bildet viser Statoils anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. FOTO: SCANPIX

«Vi ser nå det høyeste utslippet av CO2 siden vi begynte å måle i 1973»