Det solide anslaget bygger på Statens pensjonsfonds rapporter for de tre første kvartalene og Aftenpostens egne beregninger av avkastningen i fjerde kvartal.

Dersom avkastningen havner på 15 prosent, blir 2013 fondets nest beste år noensinne. I 2009, da aksjemarkedene hentet seg inn etter finanskrisen, var avkastningen hele 25,6 prosent.

Hele avkastningen i 2013 er hentet fra fondets mange aksjer, skriver Aftenposten.

— Aksjekursene steg mye i 2013 på grunn av forventninger om at verdensøkonomien kommer til å gå bedre. Dermed forventer aksjemarkedene at selskapenes inntjening skal komme tilbake, sier analysesjef Morten Jensen i meglerhuset DNB Markets til avisen.

Anslaget for fjerde kvartal er imidlertid basert på utviklingen i de globale indeksene for aksjer og omsettelige rentepapirer (obligasjoner). Ettersom Oljefondets faktiske investeringer avviker noe fra de globale indeksene, er anslaget derfor usikkert.

Det endelige svaret får vi 28. februar, når fondet legger fram sin årlige rapport.