Ifølge varsom.no er lavtrykkssenteret nå plassert lenger sør enn antatt fredag, og dette vil gi økte nedbørsmengder i varslingsregionene Fjordane, mest sør i regionen og Voss.

Ferdsel i skredterreng anbefales ikke når snøskredfaren er på det nest høyeste nivået.

Det forventes at skred kan løsne av seg selv, og folk bes unngå løsne— og utløpsområder.