Rød ble i Oslo tingrett dømt til åtte års fengsel og til å betale over 116 millioner kroner til konkursboet etter Marine Subsea og 100.000 kroner i sakskostnader. Han ble dessuten fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet.

Overførte 160 millioner

Retten fant det bevist at Rød har overført til sammen rundt 160 millioner kroner til to selskaper i Panama mens han var styreleder i Marine Subsea, uten at Marine Subsea fikk noen gjenytelser for pengene.

Han ble også dømt for hvitvasking av rundt 75 millioner kroner, men ble frikjent for tiltalepunktet om korrupsjon.

— Det er en juridisk vurdering av hvordan retten ser på de 85 millionene Rød har fått for å ha begått disse straffbare handlingene. Retten mener det ikke er bevist at det var korrupsjon, men utbytte for straffbare handlinger, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim til NTB.

Anket på stedet

Mårten Rød anket dommen på stedet. Forsvarer Jan Erik Teigum sier Rød er uenig i rettens bevisvurdering.

— Vår påstand har hele tiden vært at disse overføringene var helt nødvendige og fornuftige for å lykkes i det markedet Marine Subsea opererte i, sier han til NTB.

Da saken var oppe for tingretten før jul, ble det lagt ned påstand om ni og et halvt års fengsel.

— Åtte år er en svært streng straff basert på de to punktene han er dømt for, men det er også snakk om svært høye beløp i saken, sier Stanghelle.

Økokrim har valgt å ta betenkningstid på om de ønsker å anke frikjennelsen for korrupsjon.