I dag er det slik at kommunene må fornye alle kommunale salgs— og skjenkebevillinger hvert fjerde år, uavhengig av om de ønsker å endre bevillingspolitikken. Derfor sender regjeringen et forslag på høring som gjør at kommunene slipper denne papirmølla.

— Regelverket er tungvint og byråkratisk. Derfor foreslår vi nå en forenkling og forbedring av regelverket som vil spare både kommunene og næringen for bruk av betydelige ressurser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Forslaget om å endre fireårsgrensen gleder NHO Reiseliv. De mener det er lite hensiktsmessig slik ordningen er i dag.

— Vi har jobbet med denne saken over lang tid, og det er svært gledelig at det nå ønskes en lovendring som forenkler og gjør det mer forutsigbart for både bedriftseiere og ansatte i serveringsnæringen, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.