– Mulla Krekar selv vil reise tilbake til hjemlandet. Jeg vil også det, sier mullaens bror, Khalid Faraj Ahmed tilTV 2.

Han forteller at han våren 2012, januar 2013 og høsten 2014 reiste til Nord-Irak. Ifølge TV 2 har han hatt samtaler med en sentral person i den nordirakiske regjeringen. Hensikten var å få en garanti for at det er trygt for mulla Krekar å reise til Nord-Irak.

Ikke hørt fra departementet

Etter den første reisen kontaktet broren PST og ba om et møte for å fortelle om møtene han hadde hatt. PST henviste imidlertid til Politiets utlendingsenhet (PU), som igjen henviste videre til Justisdepartementet.

Mulla Krekars bror mener det er mulig å få en garanti for at mulla Krekar ikke risikerer dødsstraff om han reiser til Nord-Irak. Han ville informere Justisdepartementet om dette. Departementet skrev i et brev at de skulle komme tilbake til saken, men to og et halvt år har gått. TV 2 la mandag fram brevkorrespondansen Khalid Faraj Ahmed har hatt med norske myndigheter.

Justisminister Anders Anundsen sier imidlertid at han ikke kjenner til initiativet fra mulla Krekars bror.

Anke

Flere norske regjeringer har forsøkt å sende mulla Krekar ut av landet, men han kan ikke utvises av frykt for tortur og henrettelse i Irak. I forrige uke besluttet Oslo tingrett at mulla Krekar kan tvangsflyttes til Kyrksæterøra. Advokat Brynjar Meling har varslet at denne avgjørelsen blir anket. Han hadde frist til mandag med å levere anken. Når anken foreligger, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til saken.