Kvinnen er også dømt for vold mot denne datteren og to andre barn gjennom flere år.

Opptakten til straffesaken var at politiet i Canada kom over to eposter som inneholdt overgrepsbilder som kunne spores til Norge og Thailand.

Både kvinnen og hennes ektemann ble i fjor dømt i Søre Sunnmøre tingrett. Mannen ble dømt til fengsel i sju år og sju måneder. Han er diagnostisert som pedofil. Han har erkjent alle forhold og har godtatt dommen. Paret er nå skilt.

Kvinnen benekter det hele og anket til lagmannsretten, som nå har avsagt sin dom.

Overgrepet kvinnen er dømt for skjedde i 2007. Lagmannsretten mener kvinnen tilbød ektemannen å få forgripe seg på datteren i håp om at hun selv skulle få beholde mannen. Ekteskapet var på dette tidspunktet i en krise.

Lagmannsretten påpeker at det dreier seg om aktiv medvirkning ved at moren tok initiativ, tilskyndet og tilrettela for at mannen skulle få gjennomføre overgrepet. Retten finner ingen formildende omstendigheter.

Moren er dømt til å betale datteren oppreisningserstatning på 200.000 kroner.