Gammelt utstyr og lite trening er blant argumentene for at den 800 mann store styrken ikke bør opprettholdes, sier Hadia Tajik og Anniken Huitfeldt til NRK.

— Politireserven har ikke vært i akutt innsats i senere tid. Et modernisert sivilforsvar samt et moderne heimevern kan løse oppgavene bedre, mener Huitfeldt.

En offentlig utredning fra 2013 konkluderer med at Politireserven ikke er en reell ressurs. Politidirektoratet er enig i dette og har gått for å legge den ned.

— Justisministeren foreslår i politireformen å opprettholde reserven, men gir ingen argumenter for å gjøre det, sier Tajik.

I forslaget til politireform skriver Justisdepartementet at de heller vil «se på hvordan denne ressursen kan utnyttes bedre» og ønsker at reserven skal kunne «styrke politiets kapasitet når det er særlig behov for det».

«Det er politiet som må vurdere hvordan den best kan benyttes. Derfor har Politidirektoratet fått i oppdrag å utrede nærmere hva politireserven kan brukes til [ ...]. En utredning om dette er ventet i begynnelsen av april», skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen i en epost til NRK. (©NTB)