Gjennom en kontroll av alle kalkunpartier slaktet ved Norsk Kylling mellom september og desember i 2013 viste at 70 prosent av partiene hadde så alvorlige sviskader på føttene at de ble plassert i den dårligste slaktekategorien, skriver Nationen.

Til sammenligning ble kun to prosent av kalkunpartiene plassert i den beste kategorien.

Fotskader på fjærfe er en av de viktigste indikatorene på hvor godt det står til med dyrevelferden. Kalkun blir i motsetning til slaktekylling ikke testet for dette, og det er derfor en utbredt skade som ikke får noen konsekvenser for produsentene.

— Vi hadde over tid sett en del skader på kalkun, og startet derfor en kartlegging for å få et tydeligere inntrykk av problemet. Vi håper at det nå etableres et dyrevelferdsprogram for kalkun på samme måte som for kylling, sier seniorrådgiver Elisabeth Schei-Berg i region Midt i Mattilsynet til avisa.

I tillegg til fotskader er det funnet ulike luftsekkproblemer, brystblemmer, halthet på grunn av leddproblemer og tarmsykdommer.

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) om en risikovurdering av dyrevelferden for kalkuner i norske kalkunfjøs, for å vurdere behovet for en innstramming av regelverket for kalkunhold.