— Det er kontakt og dialog mellom partene, sa pressetalsmann Karl Peter Gombrii i Norwegian til NTB mandag kveld.

Han ville da ikke utelukke at partene blir sittende utover kvelden og natta.

— Det kommer an på hvordan ting utvikler seg. Tidligere runder har jo vart både dag og natt, men de som forhandler må vurdere dette.Gombrii vil ikke si noe om hvor mye Norwegian taper på streiken. Han viser til at selskapet har brukt store ressurser på å avvikle den trafikken som går som normalt, og på å bistå reisende som rammes av streiken.

Vurderer nytt forslag

Flygerne i Parat og Norwegian-ledelsen vurderer mandag kveld et nytt forslag. Det er ikke kjent hva det går ut på.

IfølgeNRKer det advokatene hos Norwegian og Parat som i samarbeid har kommet fram til forslaget.

Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian ønsker ikke å se noe om innholdet i det partene vurderer, og hun kan heller ikke opplyse om hvorvidt det blir reelle forhandlinger utover natten.

Overfor NRK bekrefter kommunikasjonssjef Arve Sigmundstad i Parat at det pågår forhandlinger, men han vil ikke kommentere hvor partene står.

— Forhandlingsutvalgene sitter nå og prøver å finne løsninger på det som er en svært alvorlig arbeidskonflikt, som ikke bare rammer flere tusen ansatte, men også titusenvis av passasjerer, sier Sigmundstad.

— Alle lekkasjer til mediene om progresjon og realiteter i de forhandlingene som nå pågår, bidrar bare til å skape støy og forstyrre det skjøre tillitsforholdet som partene er avhengig av for å kunne finne gode løsninger til beste både for ansatte, ledelse og passasjerer. Det er ingen tjent med, legger han til.

Nei til lønnsnemnd

Parat avviste mandag kontant NHOs forslag om å bringe saken inn for en frivillig lønnsnemnd for de streikende flygerne i Norwegian.

Man kan diskutere alt som omfattes av en tariffavtale

Karl Peter Gombrii, pressetalsmann i Norwegian

I en epost til NTB sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud at han stiller seg uforstående til forslaget.

— Vi sitter fortsatt i samtaler med selskapet, og dette utspillet kan skade forhandlingene som pågår, sier Skjæggerud.Parat deltar i forhandlingene sammen med flygerforbundet Norwegian Pilot Union (NPU).

Han påpeker at konflikten ikke dreier seg om lønn.

— Konflikten kan derfor ikke løses gjennom en lønnsnemnd, sier Skjæggerud, som ikke vil gi ytterligere kommentarer så lenge partene sitter i forhandlinger.

Stusser over avvisning

Norwegian stusser over Parats begrunnelse for å avvise forslaget.

— Vi har sett utspillene om at det kun er lønn som kan diskuteres i frivillig lønnsnemnd. Det er ikke riktig. Man kan diskutere alt som omfattes av en tariffavtale, sier Gombrii.

Han viser til at både streiken og en eventuell frivillig lønnsnemnd handler om det samme, nemlig en tariffavtale.

Gombrii viser til behovet for å få inn en uavhengig tredjepart i en fastlåst situasjon for å få til en løsning.

Også prinsipper

Ved frivillig lønnsnemnd blir partene enige om at tvisten skal løses ved lønnsnemnd. Hypotetisk sett er det nærmest ingen begrensninger for hva som kan bringes inn for en lønnsnemnd, får NTB bekreftet fra flere eksperter.

Historisk har lønnsnemnd oftest blitt brukt til å løse konflikter om lønn, men også til å løse vanskelige prinsipielle spørsmål.Senioradvokat Thor-Arne Wullum i Hjort tolker Parats avvisning slik:

— Jeg antar at Parat mener en frivillig lønnsnemnd ikke er egnet til å løse det spørsmålet flygerne er mest opptatt av, nemlig spørsmålet om ansettelse i morselskapet, sier han til NTB.

NHO åpen

Det var ledelsen i Norwegian som mandag ba NHO om å ta initiativ overfor Parat og YS til en frivillig lønnsnemnd for å få slutt på streiken blant flygerne.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier til NTB at de er veldig åpne for en frivillig lønnsnemnd.

— Dette er et verktøy man har i arbeidskonflikter, sier han.

Ifølge Lothe har NHO også tidligere forsøkt å få Parat med på frivillig lønnsnemnd, uten å lykkes.

Partene i Norwegian-konflikten gjenopptok mandag kontakten etter en pause søndag kveld.

Onsdag i forrige uke ble streiken utvidet kraftig, og det er rundt 700 flygere som streiker. Streiken har så langt rammet minst 150.000 passasjerer.