Riksmekler Nils Dalseide ga beskjed om bruddet en liten stund før klokka 5.30. Da hadde partene sittet ved forhandlingsbordet i over 16 timer.

— Partene har meddelt at de står fast ved sine tilbud som er uforenelige med hverandre, og at det ikke er grunnlag for å få til en mellomløsning. Da har vi måttet konstatere at ytterligere mekling ikke er egnet til å føre fram til en minnelig løsning som alternativ til en konflikt, sier Nils Dalseide.

Vilje til nye samtaler

Mens tonen mellom partene har vært meget uforsonlig i offentligheten, var stemningen og dialogen under meklingen lenge både god og konstruktiv, ifølge riksmekler Dalseide.

Men etter det NTB kjenner til var stemningen svært dårlig frem mot bruddet etter klokka 5 grytidlig lørdag morgen.

— Vi har for så vidt vært nærmere enn det vi opprinnelig var, men ikke nær nok en løsning, sier Dalseide til NTB.

Fra arbeidstakersiden får NTB opplyst at det inntil lørdag formiddag ikke var tatt noe konkret initiativ til å møtes overfor flyselskapet, men at det er vilje til å gjenoppta drøftelsene allerede lørdag, samme dag som anslagsvis 20.000 passasjerer blir rammet av flyene som står på bakken.

- Vi er klare

Halvor Vatnar, som leder Norwegian Pilot Union (NPU), utelukker ikke nye forhandlinger lørdag, når partene har fått litt etterlengtet søvn.

— Vi er klare for å forhandle videre så fort selskapet ønsker det, understreker Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Kommunikasjonssjef Anne-Sissel Skånvik i Norwegian sier selskapet vil komme med et nytt tilbud til pilotene.

— Vi kommer til å henvende oss til NPU og Parat og legge fram et tilbud til dem og se om vi kan komme til forhandlingsbordet igjen, men det blir da trolig uten riksmekleren til stede. Nå må vi klare det på egen hånd, sier hun.

Pizza og brus

Ved 2.30-tiden ankom Parat-leder Hans Erik Skjæggerud lokalene i Grensen i Oslo sentrum, og en halvtime senere ble det levert brus og pizza til slitne og sultne folk på begge sider av forhandlingsbordet.

Men mat og drikke til tross, istedenfor å nærme seg, ble det mer og mer klart at partene sto for langt fra hverandre.

Hans-Erik Skjæggerud sier de i samtalene som startet fredag, sa seg villige til å gå bort fra sine opprinnelige hovedkrav.

— Vi har beveget oss mye siden forrige runde på mange ulike punkter. Til og med det som har vært det viktigste for oss - å få en tariffavtale med morselskapet. Der har vi presentert alternativer som innebærer at dette bortfaller, og at vi heller krever å få en nødvendig binding til selskapet, uten at det skal begrense selskapets behov, men bidra til å sikre våre medlemmers arbeidsplasser, sier Parat-lederen.

Han vil ikke utdype hva slags binding det er snakk om.

- Bare tar

Halvor Vatnar, leder for Norwegian Pilot Union (NPU), sier det under de frivillige forhandlingene fredag og lørdagsnatten ble ført mer reelle forhandlinger enn da partene gikk fra hverandre for en uke siden.

Vatnar hevder imidlertid at selskapet rir prinsipper og at ledelsen ikke bryr seg om kostnadskutt bare de får lov til å knuse tariffsamarbeidet mellom pilotene.

Pilotene la ifølge Vatnar fram et forslag til en helhetlig løsning som de mener samlet ville spare selskapet for mange titalls millioner kroner.

— Vi har gitt i tidligere samtaler, og vi har gitt mer i disse siste forhandlingene, blant annet gjennom større fleksibilitet og bortfall av kompensasjoner. Tidligere har vi lagt pensjon og forsikringer i potten. Problemet er at arbeidsgiver kun tar, uten å gi noe tilbake, sier pilotenes leder.

Skuffelse

Også hos Norwegian mener man at man strakte seg langt, skuffelsen over at streiken fortsetter, er naturligvis stor.

— Vi er veldig skuffet over at vi ikke klarte å komme til en avtale. Og vi er særdeles skuffet med tanke på de kundene som i dag også blir berørt av streiken, som da selvfølgelig fortsetter, sier kommunikasjonssjef Anne-Sissel Skånvik i Norwegian.

— Vi har lagt mye på bordet, vi har strukket oss veldig langt. Vi har blant annet gitt samtlige 700 piloter i Skandinavia en stillingsgaranti slik at de skal være helt trygge på jobbene sine, legger hun til.

I en pressemelding skriver flyselskapet at det har strukket seg svært langt for å få avsluttet streiken og få ro i konsernet.

På sentrale punkter som stillingsgaranti og jobbtrygghet, samt tilknytning til konsernet har selskapet lagt fram skriftlige forsikringer overfor Norwegian Pilot Union (NPU), heter det i meldingen.

Det ble ikke avtalt nye møter ved meklingens slutt lørdag morgen, men NPU er i epost lørdag morgen anmodet om igjen å vurdere tilbudet og møtes til forhandlinger.