— Blant det viktigste som har skjedd det siste året, er endringene i den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det gjelder blant annet Ukraina, Russland og Den islamske staten (IS), sier forsvarssjefens pressetalsmann, oberstløytnant Eystein Kvarving, til NTB.

— Dette har aktualisert bekymringen, sier Kvarving og peker på at Norge stadig får nye oppgaver utenfor Norge. Blant annet skal om lag 120 soldater delta i den multinasjonale koalisjonen som er dannet i kampen mot IS.

Russisk aktivitet

Siden 2008 har Russland investert mye i å gjenoppbygge sin militære kapasitet. Utstyret har gjennomgått en betydelig modernisering de siste årene, og både nye jagerfly og ubåter patruljerer nordområdene, mens en rekke tidligere forlatte flybaser er blitt pusset opp og aktivisert.

Det siste året har også flåtene i nordområdene, Svartehavet og Det kaspiske hav opptrådt synkront for å manifestere inntrykket av militær slagkraft overfor omverdenen, ifølge forsvarssjefen.

— Dette i seg selv er ikke bekymringsfullt. Russland er og har vært en stormakt. Dette er mer en ren styrkedemonstrasjon. Men vi er nødt til å følge nøye med, slik at vi ikke blir overrasket, sier Haakon Bruun-Hanssen til NTB.

Nye planer

— Utgiftene til å drive Forsvaret øker mer enn bevilgningene, påpeker Kvarving.

Forsvaret er finansiert gjennom fireårsplaner, og den nåværende planen utløper neste år.

— Forsvarssjefen er nå i gang med å utvikle et fagmilitært råd for hvordan forsvaret skal se ut i fremtiden. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har jo aktualisert dette, sier Kvarving.

Rådet ventet å være klart 1. oktober i år og skal danne grunnlaget for en ny plan for Forsvaret som regjeringen skal legge fram for Stortinget våren 2016.