Hele oljenæringen ønsket strenge regler for helikoptertransport. Forslaget ble stanset.

Hele oljenæringen ønsker strenge, bindende regler for helikoptertransport på sokkelen. Det ble stoppet etter et møte i Samferdselsdepartementet.

Publisert Publisert

Les hele saken med abonnement