Streikende leger raser: – Spekter fremprovoserte tvungen lønnsnemnd

Arbeidsminister Anniken Hauglie grep inn med tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken tirsdag kveld. De streikende legene ved Haukeland er skuffet og sint på arbeidsgiverne.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) etter møtet med partene i sykehusstreiken på sitt kontor. Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse og Anne-Kari Bratten i Spekter (til h.) står bak statsråden.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse, sier Hauglie i en pressemelding.

Hauglie understreker at det i utgangspunktet er partene selv som har ansvaret for å avslutte konflikten.

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg har jeg imidlertid ikke noe valg, sier statsråden.

Les også

«Legestreiken setter livet mitt på vent»

– Massivt tillitsbrudd

Foretakstillitsvalgt Geir Arne Sunde i Legeforeningen i Helse Bergen er skuffet over at det endte med tvungen lønnsnemnd.

– Praktisk sett betyr det at de streikende medlemmene går tilbake til jobb onsdag morgen. Men jeg er mer bekymret for samarbeidsklimaet fremover. Tvungen lønnsnemnd løser ingenting, og det betyr at kampen og uroen ved sykehusene kan vare i to-tre år fremover, sier Sunde.

Han omtaler det som har skjedd som et «massivt tillitsbrudd fremprovosert av Spekter».

– De har fremprovosert streiken ved ensidig å fortolke en overenskomst på en ny måte. Resultatet er manglende tillit og dårlig samarbeid, sier han.

Sunde mener også at Spekter har prøvd å fremprovosere tvungen lønnsnemnd, ved ikke å forholde seg til muligheten for dispensasjoner.

– Jeg tror de har styrt mot tvungen lønnsnemnd fra dag én av streiken, sier han.

SKUFFET: Foretakstillitsvalgt Geir Arne Sunde i Legeforeningen i Helse Bergen.

Trakk dispensasjonssøknad

Helse Bergen søkte og fikk dispensasjon for en lege som skulle på vakt onsdag. Senere på dagen trakk de dispensasjonssøknaden.

– Streikekomiteen behandlet søknaden i løpet av en time og godkjente den. Så har Spekter sentralt tydeligvis gitt direktiv om at de ikke skulle søke dispensasjon likevel, tror Sunde.

Det avvises av Helse Bergen.

«Det er skjedd en feil på grunn av ferieavvikling og uklare beskjeder», heter det i en e-post fra sykehusets kommunikasjonsdirektør til Dagens Medisin.

Les også

1400 operasjoner avlyst under legestreiken

Fare for liv og helse

Statens helsetilsyn sa tirsdag at den aktuelle situasjonen med udekkede vakter ved Nordlandssykehuset HF innebærer at det har oppstått fare for liv og helse som følge av streiken.

Streiken har også ført til svært mange utsatte undersøkelser, behandlinger og konsultasjoner. Dette førte til at det ikke lenger kunne utelukkes at pasienter blir dårligere eller står i fare for å få redusert livslengde.

Statsråden innkalte Akademikerne og Spekter til et møte klokken 18.30, kort tid etter at Nordlandssykehuset i Bodø ikke lenger kunne garantere for pasienters sikkerhet etter at det ble besluttet å trekke tilbake beordringen av en lege inn på en streikende leges vakt fra klokken 23 tirsdag kveld.

– Avgjørelsen om å trekke beordringen tilbake er meldt inn til Fylkeslegen. Nordlandssykehuset kan derfor ikke opprettholde forsvarlig medisinsk øyeblikkelig hjelp-tilbud ved medisinsk klinikk i Bodø fra og med klokken 23 tirsdag kveld, fastslo sykehuset tirsdag ettermiddag.

SYNGER UT: Streikende leger møtte helseminister Bent Høie da han skulle åpne ny barne- og ungdomsklinikk på Haukeland sykehus.

Reagerer sterkt

Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse, reagerer sterkt på statsrådens inngripen.

– Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier Frøyland i en pressemelding.

Etter det NTB får opplyst vil de streikende gå rett tilbake på jobb og til sine oppsatte vakter. Det innebærer at den aktuelle ledige vakten ved Nordlandssykehuset i Bodø blir besatt og at det ikke lenger vil være fare for liv og helse ved avdelingen.

Les også

Én streikende lege lammet et helt sykehus

Streikebryteri

Ved Nordlandssykehuset fastslås det at det ikke vil være riktig å oppfordre til streikebryteri ved å beordre noen til å fylle hullet i vaktlisten mens streiken pågår.

– Den lokale streikeledelsen har slått fast at det er å anse som streikebryteri å gå en beordret vakt, også i dette tilfellet som handler om øyeblikkelig hjelp i medisinsk klinikk. Administrerende direktør ønsker ikke å sette en ansatt i Nordlandssykehuset i en slik situasjon og har derfor trukket tilbake beordringen, skrev sykehuset i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Publisert