Ekspertene viser til at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte— og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn,

— Ved dagens nivåer av de viktigste miljøgiftene PCB, dioksiner og kvikksølv, får verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder miljøgifter fra fet og mager fisk, sier Janneche Utne Skåre som har ledet utredningen i VKM.

Gir helsefordeler

Det er på oppdrag fra Mattilsynet at komiteen har gjort en ny vurdering av nytte og risiko ved å spise fisk. Rapporten, som ble presentert mandag, er en oppdatering av vurderingen som ble gjort i 2006. Den gang endte vurderingen opp i kostholdsråd om å spise fisk til middag to til tre dager i uken. Disse rådene står seg godt åtte år senere.

— De som spiser mindre enn ett fiskemåltid i uken, kan gå glipp av helsefordeler, sier Janneche Utne Skåre.

Fisk bedre enn kosttilskudd

Helsefordelene ligger i at fisken inneholder viktige næringsstoffer som marine omega-3 fettsyrer, vitamin D, jod og selen. Fisk er også en lett fordøyelig proteinkilde. VKM finner også indikasjoner på at inntak av fisk er gunstig for diabetes 2 og overvekt, men dette er ikke dokumentert godt nok til å konkludere.

Men komiteen slår fast at du får større helsegevinst av å spise fisk enn ved å kjøpe og innta dyre kosttilskudd med fiskeolje.

Fet fisk også til gravide

Det er trygt å spise både fet og mager fisk, og det er ikke lengre grunnlag for å opprettholde anbefalingen om at gravide og kvinner i fruktbar alder bør begrense sitt inntak av fet fisk.

— Det er mye godt nytt for fiskespisere i denne rapporten. Det er også godt å høre at farene ved å få i seg miljøgifter er mindre nå enn i 2006, sier administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

Understøtter kostholdsråd

Divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Knut-Inge Klepp, sier at rapporten understøtter dagens kostholdsråd for fisk.

— Den understreker at fisk har en viktig plass i det helsefremmende kostholdet. Rådene vi har om fisk, er understøttet av konklusjonene i rapporten. Det er særlig hyggelig at rapporten viser at det ikke er grunnlag for å anbefale egne varsomhetsregler for gravide eller kvinner i fruktbar alder, sier Klepp.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) understreker at det er viktig med slike gjennomganger av forskning på miljøgifter og helserisiko i fisk og sjømat.

— Jeg har vært spent på resultatet. Det er en glede å høre at den oppdaterte rapporten så klart viser at fordelene ved å spise fisk helt klart oppveier den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av forurensning og fremmedstoffer i fisk representerer, sier Aspaker.

Oppdrettsfisk ikke grønnsak

Oppdrettsfisk inneholder mindre miljøgifter enn villfisk, men også mindre flerumettede omega 3-fettsyrer enn villfisken, konkluderer VKM.

— Innholdet av omega 3-fettsyrer i oppdrettsfisk er halvert siden år 2000 fordi oppdrettsfôret nå inneholder 70 prosent plantestoffer. Men det betyr ikke at oppdrettsfisken er blitt en grønnsak. Den produserer omega 3-fettsyrer, men mindre enn før, sier Janneche Utne Skåre.