— Vi sørger for større valgfrihet for den enkelte og mindre detaljstyring fra staten, sier Frps finanspolitiske talsmann.

Fredag er siste dag før sommerferien, og Stortinget sluttbehandler revidert nasjonalbudsjett. Hagesæter mener det er all grunn til å sprette champagneflasken etter en hektisk innspurt og ber Frp-sympatisører glede seg over det som er oppnådd.

Og da sikter han ikke utelukkende til grepet som gjør det mulig å bytte tobakkskvoten i to flasker vin på flyplassene.

Ny kurs

— Utsendelsen av kriminelle utlendinger øker, vi styrker kontrollen med utenlandske vogntog og har sørget for billigere båtmotorer, sier Hagesæter.

Skrytelisten hans omfatter også høyere fartsgrenser, fjerning av bomstasjoner og arveavgift, ja til poker, proffboksing og ståhjulinger, skattelettelser, endringer i plan- og bygningsloven samt nye regler som gjør import av amerikanske biler billigere.

— Mange er kanskje ikke så opptatt av dette, men for entusiastene som liker amerikanske biler, så er det betydningsfullt, sier Frp-toppen.

— Hver av disse sakene oppfattes kanskje av mange som små, men samlet bidrar de til å endre samfunnet og gjøre det friere, tilføyer han.

Dyrekjøpt

Spennende, krevende og hektisk. Men også veldig gøy.

Slik oppsummerer Hagesæter de første månedene i regjering. Men Frp-representanten medgir at Venstre og KrF har solgt seg dyrt i Stortinget.

— De er i en nøkkelposisjon. De kan kreve mye og fikk flyttet på mange penger i statsbudsjettet og i revidert nasjonalbudsjett. De får sine seire, men det gjør også vi, sier Hagesæter.

Han har større problemer med de rødgrønne.

— Vi har den konstruktive opposisjon med KrF og Venstre og den destruktive opposisjonen med Arbeiderpartiet, SV og Sp. Men selv den destruktive opposisjonen kan av og til opptre konstruktivt, sier Hagesæter og viser til enigheten med Senterpartiet om tiggeforbud og snøscooterkjøring.

Nye løfter

Til høsten legger Høyre og Fremskrittspartiet fram sitt første helstøpte statsbudsjett.

— Vi skal fortsette kursen som er staket ut. Det blir skatte- og avgiftslettelser og satsing på vei, helse og politi. Vi skal også få ned behandlingstiden på asylsøknader, sier han.

Hagesæter håper å unngå en smell som i fjor, da Venstre og KrF fikk gjennomslag for økt mineraloljeavgift.

— Det gjorde den avgiftsfrie dieselen dyrere og var absolutt det som smertet mest for oss, sier han.