— Det å være overordnet en som står deg nær, er ikke i seg selv problematisk for habiliteten. Men da 22. juli-kommisjonens rapport kom, og den utløste spørsmål om Øystein Mælands posisjon som politidirektør, da ble det også naturlig for Faremo å få vurdert sin habilitet. Hun gjorde en riktig vurdering, sier statsminister Jens Stoltenberg til NTB.

Fortsatt venn

Mælands avgang ble kunngjort på direkten under en TV-debatt torsdag kveld, men Stoltenberg gjør det klart at han ikke har deltatt i noen diskusjoner om Mæland, verken knyttet til ansettelsen eller nå etter 22. juli-kommisjonens rapport.

— Å være inhabil innebærer ikke bare at du ikke er med på vedtak, det betyr også at du ikke er med på diskusjoner eller drøftinger. Derfor sa jeg meg inhabil fra det tidspunkt hans navn dukket opp. Det ville jo også vært helt feil dersom jeg den gang skulle ha sagt «ikke ansett denne mannen, for han er en venn av meg». Det ville også ha vært et brudd på habilitetsbestemmelsene. Dette er det viktig å ha klart for seg, sier Stoltenberg.

Mæland var forlover i Stoltenbergs bryllup, og statsministeren sier at han fortsatt er en nær venn. Men de to har ikke snakket sammen de siste dagene.

Om etterfølgeren, Odd Reidar Humlegård, sier Stoltenberg at han ikke kjenner den tidligere Kripos-sjefen på en slik måte at det blir nødvendig med noen habilitetsvurdering.

— Jeg føler meg trygg på at han vil gjøre en god jobb, og at han vil håndtere en krevende situasjon for politiet, sier Stoltenberg.

Være ryddig

Opposisjonen skjerpet torsdag tonen overfor regjeringen, men Stoltenberg ville ikke kommentere denne kritikken.

— Den skal jeg vokte meg for å mene noe om, sier han.

Til de som mener at Stoltenberg og Faremo dolket en nær venn i ryggen da Mæland i praksis ble avsatt gjennom Faremos inhabilitet, sier Stoltenberg

— Jeg har hele tiden lagt vekt på å opptre ryddig og korrekt. Derfor har jeg ikke hatt noe med denne prosessen å gjøre.

Friminutt

Stoltenberg spøkte og smilte om kapp med sola da han møtte ungdommene på Storfjord Arbeiderfestival i Troms fredag ettermiddag. Rundt leirbålet ble det snakket om skolepolitikk, tiltak mot ungdomsledighet og nordområdepolitikk.

Men i møtet med pressen etterpå var tema igjen 22. juli-rapporten og oppfølgingen av den.

Stoltenberg understreket at denne saken først og fremst handler om dem som ble dept og skadd på Utøya og deres pårørende. Derfor er han heller ikke spesielt interessert i å snakke om meningsmålinger om regjeringens håndtering av saken denne uken.

Kulturendring

Snuoperasjonen i politiet - fra topp til bunn - blir en stor operasjon.

— Det viktigste og det vanskeligste, og som vil ta tid, er å endre selve kulturen i organisasjonen, for å få opp forståelsen for kriseberedskap. Her kan politiet lære av helsevesen og forsvar, som får positiv omtale av kommisjonen. Det handler blant annet om hyppig trening og øvelser og å snakke om det, slik at også omgivelsene forstår at vi står overfor en risiko. Dessuten tror jeg at 22. juli og kommisjonens rapport i seg selv bidrar til økt bevissthet, sier Stoltenberg til NTB. (©NTB)