Tynnslitt tillit til Navarsete

Gavesaken har gitt Liv Signe Navarsete en kraftig ripe i den politiske lakken. Fire av ti mener Sp-statsråden bør trekke seg.