• TIL TOPPS: Språkrådet med nye ord fra 2011. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Plukket årets ord fra blomsterhavet

Rosehyllesten etter 22. juli beveget også Språkrådet.