Vil bygge tidevannskraftverk i Bergen

Slik vil Oslo-firmaet beskytte oss mot flom.