Ber om folkets råd

Helseministeren vil høre din mening om fremtidens helsevesen.

FEEDBACK, TAKK: - Vi ønsker tilbakemeldinger, sier statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. FOTO: SEAN MELING MURRAY.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

bt.no tirsdag klokken 10 tar helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen imot spørsmål, råd og innspill fra BT-leserne. Send inn spørsmål nå.


I kveld kan du fortelle Anne-Grete Strøm-Erichsen hva du mener må til for at samhandlingsreformen skal lykkes.

Da inviterer helseministeren til et åpent høringsmøte i Bergen for alle interesserte på Hotel Scandic Bergen City. Møtet er det første av fire møter landet rundt, og tema er kvalitet og prioriteringer.

— Alt er prioriteringer i helsevesenet, sier Strøm-Erichsen.

— Men noen er større enn andre?

  • Personell er alltid en flaskehals. Vi kan ikke omgjøre oljeformuen til personell. Vi kan heller ikke ha et samfunn hvor vi pleier hverandre. Derfor må innrette oss slik at vi klarer å takle utfordringene i fremtiden.

Lever lengre

En av de største utfordringene for morgendagens helsevesen er at folk lever lenger. Viktige forklaringer er ny medisin, ny teknologi og nye behandlingsmetoder.

— Dette er fantastisk og noe av det mest positive som skjer i vår tid, sier statsminister Jens Stoltenberg.

  • For noen tiår siden døde syv av ti kreftpasienter av diagnosen. I dag er 70 prosent i livet fem år senere. Det er blitt normalt å overleve.

Samtidig er den positive utviklingen blitt en av de største utfordringene for helse- og omsorgsvesenet. Løsningen fra den rød-grønne regjeringen har fått navnet Samhandlingsreformen. Men før den store helsereformen trer i kraft 1. januar, 2012, skal flere nye lover på plass.

I støpeskjeen

Både forslaget til ny kommunal helse- og omsorgslov og ny folkehelselov er ute på høring akkurat nå. Samtidig pågår en høring om Nasjonal helse- og omsorgsplan på nettet.

— Vi setter norsk helse- og omsorgsvesen i støpeskjeen og inviterer folk til å være med, sier Stoltenberg.

Han ber spesielt om råd og forslag fra ansatte i helsevesenet om hvordan ting kan gjøres bedre

  • De har enestående erfaring og kunnskap, og fortjener stor takk og hyllest for innsatsen de gjør hver dag.

Viktige stikkord for reformarbeidet er et mer desentralisert helse- og omsorgstilbud og forebygging.

For å stimulere norske kommuner til å etablere og bygge opp helsetilbud i nærmiljøet, skal de økonomiske rammene styrkes i årene fremover.

Samtidig vil den nye helse- og omsorgsloven gjøre kommunene økonomisk medansvarlige for sykehusbehandling.

Kommunene må betale

I dag venter tusenvis av ferdigbehandlede sykehuspasienter på å bli utskrevet til tilbud i hjemkommunen.

— Mens de venter, ligger de i landets dyreste senger. Det er ikke bra verken for pasientene eller fellesskapet, sier Stoltenberg.

Regjeringen foreslår derfor å pålegge kommunene et medfinansieringsansvar på 20 prosent når innbyggerne ligger på sykehus. To ulike modeller blir vurdert for somatiske pasienter:

  • Økonomisk medansvar for alle pasienter over 80 år, eller for
  • medisinske opphold og behandlinger for alle aldersgrupper

Helseministeren nevner det lokalmedisinske senteret på Straume i Fjell som eksempel på et godt rehabiliteringstilbud etter sykehusopphold. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom fire kommuner og Helse Bergen og har mottatt samhandlingsmidler.

— Vi vil ha flere slike, sier hun.

bt.no tirsdag klokken 10 tar helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen imot spørsmål, råd og innspill fra BT-leserne.

Publisert: