Får refs for iPhone-salg

Ludo Store ba kunden klippe til det gamle SIM-kortet for at det skulle passe i den nye telefonen.