Ågot Valle, tidligere stortingsrepresentant for SV i Hordaland, har vært et av de faste medlemmene i nobelkomiteen siden 2008.

EU-motstanderen Valle har imidlertid vært sykemeldt i lengre tid, og Gunnar Stålsett har sittet som vara for henne.

— Jeg har ikke vært med på denne avgjørelsen, og har ikke noe med denne prisen å gjøre, sier Valle til BT.

Ville sagt nei

Hun støtter ikke dagens utdeling.

— Hadde jeg møtt i komiteen ville jeg ikke stilt meg bak vedtaket, sier Valle.

Leder i Nei til EU mener Torbjørn Jagland har benyttet muligheten til å gi prisen til EU i Ågot Valles sykdomsfravær.

— EU-propagandistene Torbjørn Jagland og Geir Lundestad har lenge villet gi prisen til EU, men de har ikke fått det til da Ågot Valle har vært imot det, sier Henning Olaussen, leder i Nei til EU.

- Helt absurd

Henning Olaussen reagerer sterkt på utdelingen.

— Det er helt absurd! Men sånn går det når du har EU-propagandister som Torbjørn Jagland og Geir Lundestad i komiteen, sier Olaussen.

Han skjønner ikke hva EU gjør for å fremme fred, frihet og demorkati i 2012.

— Det er en antagelse om at hadde det ikke vært for EU så hadde Europa vært i konstant krig, men det stemmer jo ikke.

— Men det er vel et faktum at det ikke har vært krig mellom stormaktene i Europa etter opprettelsen av EU?

— Ja, og det hadde kanskje gitt mening å gi prisen til EU i 1958 - til kull og stålunionen. Men det er ikke på grunn av EU stormaktene ikke kriger, det er fordi de er blitt høyt utviklede demokratier med økonomiske interesser i ikke å krige, sier han.

Feil pris, til feil tid.

SV-leder Audun Lysbakken er heller ikke enig i årets utdeling.

— EU er ikke riktig vinner av Nobels fredspris. Vi ser en negativ sosial utvikling i deler av Europa, og EU fører en politikk som på mange områder forsterker de sosiale problemene og svekker mulighetene for demokratisk styring. Det har ikke skjedd noen ting i 2012 som skulle tilsi at EU får fredsprisen, sier Lysbakken.

Han peker på at det var en rekke verdige nominerte til årets fredspris.

— Det var menneskerettighets- og fredsforkjempere som risikerer alt ved å stå opp for demokrati og mot vold. Nobelkomiteen har misbrukt en god sjanse til å hedre en av disse, ved i stedet å gi prisen til EU, sier SV-lederen.

Vil ha debatt om sammensetning

Han tar til orde for at årets beslutning må bety fornyet debatt om komiteens rolle og sammensetning.

— Dagens tildeling representerer en politisering av fredsprisen som jeg reagerer på. Her styres tildelingen av innenrikspolitiske motiver, og norsk EU-debatt blir viktigere enn hva som faktisk har skjedd i verden i året som har gått. Det gjør det enda mer aktuelt å diskutere endringer i hvordan komiteen settes sammen og arbeider, sier Audun Lysbakken.

Olaussen i Nei til EU mener komiteen er iferd med å dra Nobel-prisen alvorlig ned i sølen.

— Dette er like dumt som Obama-utdelingen. Det er mange andre som hadde fortjent prisen, bare spør de 25 millioner arbeidsledige i EU, sier han.