• ER FULGT OPP: Flere departementer sier de har fulgt opp Gjørv-kommisjonens anbefalinger i sine budsjett. Politiet er fornøyd med økt bemanning, men opposisjonen ville ha mer av Regjeringen. FOTO: ALEKSANDER ANDERSEN, AFTENPOSTEN

- Beredskapen i 2013 være som før 22. juli i fjor

Politiet selv er fornøyd med økt bemanning, men opposisjonen krever mer penger av Regjeringen til sikkerhet og beredskap.