Frykter terrorrekruttering i fengsler

Både fengselsvesenet og politiet er redd for at norske fanger vil bli vervet til terrorisme.