Ny støyrapport taler for Ørland som F-35-base

Ørland peker seg ut som den beste basen for F-35-flyene når pris og hensyn til natur og støy legges til grunn, viser en ny rapport.