Treåring havnet i elven

Trukket livløs opp av elven og sendt til sykehus.