Mannen, som har bodd i Bergen i elleve år, har også i forkant av saken sagt at han ikke erkjenner straffskyld.

— Utfordringen for påtalemyndigheten ligger i at det ikke foreligger tekniske bevis i saken mot tiltalte. Bevisene bygger på vitneprov, sier forsvarer Harald Stabell til NTB i forkant av saken. Han minner også om at det har gått lang tid siden drapene hans klient er tiltalt for å ha vært delaktig i.

De mest pålitelige anslagene sier at mellom 800.000 og 1 million mennesker ble drept i løpet av noen få vår- og sommermåneder i det sentralafrikanske landet i 1994.

Tirsdag starter den første folkemord-saken i norsk rett, og på tiltalebenken står en 47 år gammel mann bosatt i Bergen. Formelt er mannen siktet for 2.000 tilfeller av forsettlig drap eller medvirkning til dette i løpet av noen uker i april for 18 år siden. Folkemord-paragrafen i den nye straffeloven kan ikke benyttes, fordi den er vedtatt etter 1994 og ikke er trådt i kraft ennå.

Rundt 160 av ofrene for folkemordet er nevnt i tiltalen. Påtalemyndigheten skal føre rundt hundre vitner, en firedel av dem kommer til Oslo tingrett, mens de øvrige skal forklare seg via videooverføring. Saken kommer trolig til å vare helt fram til jul og skal gå i tingrettens sal 250, salen som ble bygget til terrorrettssaken tidligere i år.

Den tiltalte 47-åringen kom til Norge for elleve år siden. Da hadde kona og barna allerede fått opphold her. Mannen ble pågrepet for ett år siden.