I fjor foreslo Helsedepartementet kraftige innstramminger i lovverket om markedsføring av usunne produkter, men reaksjonene lot ikke vente på seg. Et av forslagene som møtte mye motstand fra mat— og drikkebransjen, var et forslag om å forby markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år. Kritikken fra bransjen var at dette i praksis ville være et totalforbud av markedsføring av slike produkter.

Nå kommer Helse- og omsorgsdepartementet matbransjen i møte, skriver Nationen.

— Vi har prøvd å rydde av veien elementer som har skapt misforståelser og frustrasjon. En av de viktigste endringene vi foreslår er å endre aldersgrensen fra personer under 18 år, til personer til og med 15 år, og det er gjort etter en helhetlig vurdering, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Nina Tangnæs Grønvold.

Det betyr at markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn under 16 år vil forbys. I høringsnotatet skriver departementet at en slik aldersgrense vil være mindre inngripende, og at det er enklere å skille markedsføring mot 15-åringer fra markedsføring rettet mot voksne.

— Forbudet gjelder utelukkende markedsføring overfor barn, og ikke produksjon, salg og oppstilling av produktene i butikkene, sier Grønvold. (©NTB)