Avisa har snakket med flere kilder som opplyser at utnevnelsen kommer til å skje i statsråd fredag.

Haakon Bruun-Hanssen er i dag sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Han har tidligere vært blant annet generalinspektør for Sjøforsvaret og stabssjef i sjøforsvarsstaben, etter tidligere i karrieren å ha vært skipssjef på flere ubåter.

Fra sjøforsvaret

Det var fem søkere til stillingen som forsvarssjef. Dette er første gang stillingen som forsvarssjef har vært utlyst, riktignok bare internt.

Haakon Bruun-Hanssen blir da den første forsvarssjefen med bakgrunn fra Sjøforsvaret siden admiral Torolf Rein var øverste sjef for Forsvaret mellom 1989 og 1994.

Etterfølger Sunde

Bruun-Hansen vil etterfølge Harald Sunde, som ble utnevnt til forsvarssjef i mai 2009. Sunde vil nå aldersgrensen på 60 år først i 2014, men opplyste i mars i år at han ønsket å fratre høsten 2013.

Når Bruun-Hanssen overtar jobben, må han også håndtere flere av problemsakene som er dukket opp den siste tiden.

Blant annet konkluderte Stortingets ombudsmann for Forsvaret nylig med at forsvarssjef Harald Sunde hadde gått ut over sin myndighet da han la ned Heimevernets spesialstyrke HV-016 i 2010 og at beredskapen er vesentlig svekket av nedleggelsen.

Varsler omkamp

Anders Anundsen (Frp), leder for Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité, har varslet at saken må følges opp etter sommerferien. Anundsen mener også at eventuell ny regjering etter valget bør gjøre en ny vurdering av nedleggelsen.

Også den nylig vedtatte sammenslåingen av Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando har vært en omstridt og opprivende sak i Forsvaret den siste tiden. (©NTB)