Juryen i Eidsivating lagmannsrett mener altså det ikke er bevist at Rune Øygard (54) gjennomførte et samleie med jenten da hun var 13 år gammel, i høstferien 2009. Juryen finner det derimot bevist at Rune Øygard har begått gjentatte overgrep mot jenten da hun var 14 og 15 år gammel, og synes å ha trodd jenten på at de to var i et kjærlighetsforhold som hadde en betydelig seksuell komponent.

Kjennelsen falt ca. klokken 15.20 onsdag ettermiddag.

Rune Øygard skjulte ansiktet i hendene etter at juryen hadde avsagt sin kjennelse. Han ba om å få forlate salen og gikk raskt ut sammen med sin forsvarer Martin Eiebakke.

Fagdommerne hadde anledning til å sette til side juryens kjennelse, men valgte å godkjenne den.

Les også:

— Han har det tungt nå

Øygard er dermed frikjent for det alvorligste punktet i tiltalen, samleie med barn under 14 år. Han må likevel forberede seg på å sone straff for seksuell omgang med det samme barnet mens hun var mellom 14 og 16 år gammel.

— Vi var forberedt på at det kunne skje. Jeg er glad for at kjennelsen lød på at han ble funnet skyldig i det andre punktet, sier bistandsadvokat Nina Braathen Hjordahl til VG.

Hun sier at hun totalt sett føler at juryen har trodd på jenten.

Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier til VG at hennes klient tar kjennelsen tungt.

— Han har det tungt akkurat nå, sier hun.

— Han er svært misfornøyd med å være dømt, men han er fornøyd med at han ikke er dømt for å ha seksuell omgang med en person under 14 år, og det er langt mer alvorlig, sier Larsen.

Juryen brukte fem timer

Hun mener strafferammen er på et helt annet nivå enn i tingretten, i og med at Øygard ble frikjent for det første punktet i tiltalten.

— Det ligger mer på måneder enn år, sier Larsen.

Juryen avsa kjennelsen etter fem timers drøfting av bevisene. Juryen må ikke begrunne sin avgjørelse, og oppgir heller ikke hvor mange som stemte for frikjennelse og motsatt.

Fagdommerne i Eidsivating lagmannsrett, som har anledning til å sette til side juryens kjennelse, godtok juryens kjennelse. Konstituert lagmann Ørnulf Røhnebæk slo fast at kjennelsen var lovlig avsagt og hadde ikke innvendinger mot lovanvendelsen. Røhnebæk plukket så ut fire jurymedlemmer som skal delta i straffeutmålingen.

Fire av lagrettemedlemmene blir nå trukket ut og skal avgjøre straffeutmålingen sammen med de tre fagdommerne. Før det skal det torsdag holdes straffeutmålingsprosedyrer.

Det er ventet å ta en til to uker før dommen er klar.

Grunnleggende uenige

De to partene i saken har vært grunnleggende uenige i både spørsmål om troverdighet, tolkningen av kommunikasjon på Skype og mobiltelefon, samt betydningen av vitneforklaringer på sentrale punkter.

De ti jurymedlemmene varslet retten i 14.30-tiden om at de hadde kommet fram til svaret på de to spørsmålene i overgrepssaken mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard:

1. Har Øygard hatt samleie med fornærmede i saken før hun fylte 14 år.

2. Har Øygard hatt seksuell omgang med fornærmede etter at hun fylte 14 år og før hun fylte 16 år.

Juryen svarte altså nei på det første spørsmålet, ja på det andre.

Ankesaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar har pågått siden 22. april.