Støre skylder på legene, mens legene skylder på ministeren, skriver Adresseavisen.

I fjor ble kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus valgt ut til å delta i helseminister Jonas Gahr Støres nye satsing på smarte IKT-løsninger i helsesektoren. Prosjektet kjernejournal skal samle viktige opplysninger om helsen din på ett sted, slik at hvis du blir akutt syk, skal helsepersonell få rask og sikker tilgang til helseopplysningene dine i en elektronisk pasientjournal.

Da statsråden var i Trondheim tirsdag i forbindelse med lanseringen av Nasjonal kreftstrategi 2013 til 2017, uttalte han til Adresseavisen at han oppfordret fastlegene i de fire utvalgte pilotkommunene til å komme på banen, slik at prosjektet blir vellykket.

— Vi sliter med å få den fremdriften vi skal ha i prosjektet, fordi responsen til nå har vært for lav. Derfor vil jeg oppfordre alle fastleger til å delta i prosjektet.

Ifølge statsråden må fastlegene legge informasjonen inn manuelt, noe som kan ta noe tid, men det jobbes for å få på plass et automatisk innrapporteringssystem.

Tone Dorthe Sletten, hovedtillitsvalgt for Allmennlegeforeningen i Trondheim, vet hvordan responsen kan bli bedre:

— Legene må få en økonomisk kompensasjon for jobben. Skal vi få opp antallet innrapporteringer, må vi få en honorering for arbeidet med kjernejournalen, sier hun til Adresseavisen. (©NTB)