• Sverre Lehmann seksjonsoverlege ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og delegat i European Respiratory Society. FOTO: Håvard Bjelland

Forurensning forkorter livet

Hvor helsefarlig er det egentlig å leve under et «lokk» av forurensning som det Bergen sentrum har opplevd den siste uken?