Politiet anker Maria Amelie-saken til Høyesterett

Politiets utlendingsenhet anker løslatelsen av Maria Amelie til Høyesterett.