Årsaken til skatterevolusjonen er behovet for å redusere skatten på selskapers overskudd.

Lavere skatt i Sverige

Scheel-utvalget kommer i formiddag med sin rapport om fremtidens skattesystem. Mens norske bedrifter må betale 27 prosent av overskuddet i skatt, slipper svenske bedrifter med 22 prosent. Sverige skal også utrede ytterligere nedsettelse. Dette er årsaken til at utvalget, under ledelse av administerende direktør Hans Henrik Scheel i Statistisk Sentralbyrå, ble nedsatt.

Norge kan ikke ha en betydelig høyere selskapsskatt enn land i vårt nærområde. Da vil bedrifter søke mot land med lavt skattenivå, gamle arbeidsplasser vil forsvinne og nye ikke bli etablert.

Regning på 80 milliarder kroner

Problemet er at det er så mange milliarder i spill. Bergens Tidende har skrevet at selskaps— og inntektsskatten vil bli foreslått satt ned til mellom 20 og 22 prosent. Dagens Næringsliv har skrevet at satsen vil bli 20 prosent.

Det koster 9 milliarder kroner å sette ned skatten på alminnelig inntekt med ett prosentpoeng, mens tilsvarende for selskapsskatten er 2,5 milliarder kroner.

Det vil dermed koste 80 milliarder kroner å sette ned både person- og selskapsskatten til 20 prosent.

Da den rød-grønne regjeringen satte ned Scheel-utvalget, la de inn en forutsetning om at forslagene skulle være såkalt provenynøytrale. Det vil si at milliardkuttene skulle ledsages av tilsvarende økninger i skatter og avgifter på andre områder. Selv om Frps finansminister Siv Jensen ga utvalget et tilleggsmandat, om også å utrede skattelettelser, vil det uansett bli behov for en god del skatteskjerpelser.

Økt formuesskatt

Etter det Bergens Tidende erfarer, står det derfor sentralt i Scheel-utvalgets rapport at skatten på eiendom vil få en sterk økning.

Dagens Næringsliv skriver i dag at utvalget foreslår en rekke grep knyttet til formuesskatten, og som innebærer en skatteskjerpelse i forhold til statsbudsjettet for 2015 på tre milliarder kroner.

Det vil si at lettelsen regjeringen presset gjennom i forhandlingene med V og KrF, foreslås reversert til en sats på 1 prosent. Samtidig forelås bunnfradraget økt med 1 million - til 2,13 millioner kroner. Dette skal kombineres med at alle formuesobjekter, som boliger og eiendom, får økt verdifastsettelsen fra 30 til 80 prosent av markedsverdien. Selv om bunnfradraget økes, vil mange dermed oppleve at de får netto formue, siden verdifastsettelsen på boligen øker dramatisk.

Fjerner skattefradrag

DN skriver også at utleieinntekter i egen bolig skal beskattes.

BT og DN har skrevet at utvalget også foreslår å kutte en rekke skattefradrag. Det skal gjelde Boligsparing for ungdom, pendlerfradrag og foreldrefradraget, som gir fradrag for opphold i barnehage eller SFO, skal reduseres.

Skatteklasse 2 for ektepar fjernes, slik regjeringen opprinelig foreslo i statsbudsjettet, men som KrF fikk forhindret i forhandlingene.

Det skal også ligge inne forslag som knesetter næringsnøytralitet som prinsipp. Det vil si at næringer med særordninger, må forvente at disse fjernes eller reduseres. Det kan gjelde finansnæringen, skipsfarten, og kraftkrevende industri. DN har meldt at utvalget vil foreslå økt moms på forbruk.

Flere modeller

Sentrale kilder på Stortinget sier til Bergens Tidende at det ikke er gitt at inntektsskatten bør settes ned like mye som selskapsskatten, og at en slik løsning ikke nødvendigvis betyr problemer i form av skattetilpasning. Det kommer an på innretningen som foreslås.

Statsminister Erna Solberg uttalte seg litt dobbelt om Scheel-utvalget i går. På den ene siden sa hun at en eventuell skattereform må sikres i form av et bredt forlik på Stortinget. Det inkluderer Arbeiderpartiet, for at reformen skal overleve skiftende regjeringer. Samtidig la hun til:

— Hvis vi ender opp med en stor skattereform.

Kritikk fra H og Frp

KrF-leder Knut Arild Hareide utfordret i går både Aps Jonas Gahr Støre og statsminister Solberg om et bredt skatteforlik. Støre svarte at han er åpen for en slik løsning, mens Solberg var mer nølende.

Flere politikere fra H og Frp har det siste døgnet kommentert de lekkede forslagene fra utvalget. Mange er kritiske til at redusert selskapsskatt, fører til så betydelige skjerpelser på andre områder. Flere minner også om at Scheel-utvalget ble foreslått og utnevnt av tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).