— I samråd med førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen har vi bestemt oss for å gjennomgå saken på nytt. Deretter vil saken bli sendt til vurdering hos Hordaland statsadvokatembeter, sier Gudmundsen til NTB.

Dette betyr at Hordaland politidistrikt vil gå gjennom saken på nytt og skrive en begrunnelse for hvorfor de konkluderte som de gjorde, før saken sendes over til statsadvokaten.

— Bakgrunnen for at politiet vil gjøre en ny vurdering av saken er i hovedsak medieoppmerksomheten rundt Shilan-saken i helgen. Dette har også sammenheng med nye rutiner fra statsadvokaten, om vurdering av mistenkelige dødsfall, sier Gudmundsen til BT.

Den 39 år gamle SV-politikeren og kvinneaktivisten Shilan Shorsh ble funnet død etter en påsatt brann 18. mai i fjor. Saken ble henlagt av politiet 17. desember.

— I forhold til å opprettholde tilliten til politiet, er det hensiktsmessig for oss at statsadvokaten går gjennom saken og vurderer om ting har blitt gjort riktig, sier Gudmundsen.