— Saker som er egnet til å svekke politiets tillit får også konsekvenser utenfor det politidistriktet som har den aktuelle saken, sier politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt til VG.

Avisen har stilt samtlige politimestre i landet, utenfor Hordaland, spørsmål om mistilliten Hordaland-politiet nå står overfor også svekker tilliten til politiet generelt i Norge.

Av de ti som har svart er det flere som deler Olafsens mening, mens tre av politimestrene ikke tror Hordaland-sakene vil påvirke politiet i resten av landet i stor grad. 16 har enten ikke ønsket å svare, eller sagt de ikke har tid.

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland har tidligere sagt at de vil gjøre det de kan for å gjenopprette tilliten. Han innrømmet også at frykten for mistillit hos folket var en av grunnene til at de ville vurdere Shilan-saken på nytt.