I forslaget til statsbudsjett varslet regjeringen at den vil ha 8 prosent moms både på papir— og nettaviser, og at den vil notifisere, det vil si varsle, ESA om det er startet en prosess for å få gjennomført dette. Kristelig Folkeparti og Venstre har i forhandlingene fått gjennomslag for at ESA nå skal notifiseres om at det skal startes en prosess med sikte på nullmoms både for papir- og nettaviser, slik det er flertall for på Stortinget. I dag har papiraviser nullmoms, mens digitale produkter har en moms på 25 prosent.

Budsjettforhandlingene har også resultert i at NRK-lisensen økes med 25 kroner mer enn det som ligger i regjeringens forslag, der det ble foreslått å fryse lisensen.