— Sjømannskirken har en situasjon hvor hovedstyret anser ikke å ha nødvendig og tilstrekkelig legitimitet for å ivareta styreansvaret, skriver Nora Blaasvær i en pressemelding, ifølge Dagen og Vårt Land.

Blaasvær som overtok lederrollen i organisasjonen lørdag, skriver videre at hovedstyrets medlemmer derfor stiller sine plasser til disposisjon.

Hun mener valg av nytt styre bør skje før ordinær generalforsamling i august og skriver at dersom det av praktiske hensyn lar seg gjennomføre, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling lørdag 14. juni for å velge nytt hovedstyre.

Godt mottatt

Ansatte i Sjømannskirken ønsker nå Audun Myhre tilbake i sjefsstolen. Kari Ødelund Danielsen som er leder for Negotia i Sjømannskirken, kaller beslutningen til hovedstyret om å trekke seg for veldig gode nyheter.

— Det gir oss en sjanse til å få et nytt hovedstyre og en mer demokratisk prosess videre. Vi håper stadig at vi kan få Audun tilbake i sjefsstolen, sier Ødelund Danielsen til Dagen.

— Vi håper at en ekstraordinær generalforsamling vil kunne gi ham sjansen igjen, sier hun og understreker at Myhre har bred støtte.

Takknemlig for støtten

«Jeg er takknemlig for all støtten jeg har fått både fra ansatte og andre den siste uken, og jeg har sagt at avgangen kom brått på. Det nye styret vil få som en av sine første oppgaver å finne ny generalsekretær. Jeg er sikker på at de vil vise seg dette ansvaret verdig og finne den personen de mener er best egnet. Jeg vil ikke si noe som kan påvirke denne prosessen,» skriver han.