Justisminister Anders Anundsen (Frp) er bekymret, det samme er Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge og Sverre Bromander som er leder for Politijuristene, skriver VG.

Anundsen skriver i et svar til Klinge at det nå blir større oppmerksomhet rettet mot straffesaksarbeidet enn det som ble lagt til grunn i Politianalysen. Her var hovedfokus bedre beredskap.

I fjor henla politiet 35.000 forbrytelser på grunn av bevisets stilling. 14.000 forseelser ble henlagt der den anmeldte var kjent for politiet. I en undersøkelse i VG sist helg trodde bare én av fem at politiet ville oppklare saken dersom det var innbrudd i deres eget hjem.

— Etterforskningsleddet i politiet har vært forsømt altfor lenge. På grunn av manglende påtalekapasitet henlegges derfor altfor mange saker. Høy turnover og stort arbeidspress hos den enkelte jurist preger hverdagen for denne viktige yrkesgruppen, noe som er svært alvorlig, sier Klinge til avisen.