Stabell hyret en ekspert på datasikkerhet til å sjekke kontoret, skriver Aftenposten.

— Jeg fikk et tips fra en person i PST om at kontoret mitt var blitt avlyttet under den siste behandlingen av Treholt-saken i kommisjonen som var i 2010 og 2011, sier Stabell.

Henlagt

Eksperten, Stein A.J. Møllerhaug, fant det han omtaler som tydelige spor som «indikerer at det har vært plassert utstyr på Stabells kontor som advokaten ikke har vært informert om». Blant annet fant Møllerhaug merker etter gjenstander som nylig hadde stått gjemt bak nedstøvede bøker.

Saken ble henlagt av politiet fordi det ikke kom fram opplysninger som kunne identifisere en gjerningsmann, ifølge avisen.

- Hadde med Treholt å gjøre

Advokat Stabell sier han er ganske sikker på at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke kan han stått bak den angivelige overvåkingen fordi det ville være for risikabelt.

— Tipset var konkret knyttet til siste runde av Treholt-saken, der vi krevde gjenåpning på grunnlag av bevisjuks. Det er nærliggende å tenke at noen kan ha fryktet en gjenåpning og avsløring av bevisjuks, sier Stabell.

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, som var aktor i spionsaken mot Arne Treholt, sier han er helt ukjent med at Stabell på noe tidspunkt ble avlyttet. (NTB)