• PSYKIATERE: Fire psykiatriske sakkyndige sitter ved siden av Breivik og følger med. Her: Torgeir Husby, Synne Sørheim og Terje Tørrissen. FOTO: Håvard Bjelland

Dette mener de er for dårlig

Den rettsmedisinske kommisjonen tar også selvkritikk.