Han mener det politiske Norge har sviktet når det gjelder kontroll med farlige våpen etter 22. juli 2011.

— Gjerningsmannen bak 22. juli fikk tak i sine våpen på lovlig vis og gjorde svært stor skade på kort tid. Når man tillater våpen som gjør at man kan skyte mange personer uten å ta nytt ladegrep, settes ikke innbyggernes sikkerhet høyt nok, sier Pedersen til Aftenposten.

Pedersen sier han er åpen for at konkurranseidretter som skiskyting kan få unntak fra forbudet mot halvautomatiske våpen.

I utkastet til nytt Ap-program er det i dag en formulering om at Ap vil «vurdere strengere regler og overveie ytterligere tiltak for å få bedre oversikt over og kontroll med våpen». Pedersen mener ordlyden må skjerpes og konkretiseres.

Ap-nestleder Helga Pedersen sier hun er enig med Eskil Pedersen i at våpenlovgivningen må strammes inn.

— Samtidig må regelverket utformes på en måte som gjør det mulig å fortsatt drive med for eksempel jakt og skiskyting i Norge, sier hun.

Regjeringen har varslet at det ikke kommer forslag om endringer i våpenloven i denne stortingsperioden.