• Når ikke alle kan få, skal ingen ha, sier Venstre-leder Trine Skei Grande. Fra 1. januar vil hun avvikle nettolønnsordningen som 10.000 norske sjøfolk nyter godt av i dag.

Mens Høyre og Frp vil lovfeste den såkalte nettolønnsordningen, og Arbeiderpartiet tenker på det samme, går altså regjeringens støtteparti Venstre stikk motsatt vei. 1,5 milliarder kroner vil de spare inn på sitt budsjett, som det nå skal forhandles om i Stortinget.

Samlet stand

Både sjøfolk og redere slår ring om ordningen med nettolønn, eller tilskuddsordningen for sjøfolk, som den også kalles. Det er en støtteordning der rederiene mottar refusjon fra staten i samme størrelsen som de innbetaler i skatt, arbeidsgiver,— og trygdeavgift for mannskapene sine.

For den enkelte sjømann betyr ordningen ikke noe i praksis, han får utbetalt det han skal, på sin lønnsslipp. Men for at rederne skal kunne holde norske sjøfolk om bord i sine skip, ble altså ordningen inn ført. Denne koster staten rundt 1,6 milliarder kroner i året.

Les også:

I regjeringserklæringen fra Sundvolden i fjor høst skrev Høyre og Frp at de vil lovfeste denne ordningen. Det skjer i så fall uten Venstres hjelp.

I strupen på Frp

Det er ikke bare på sjømannskatten at Venstre går i strupen på Frp i sitt alternative statsbudsjett, som ble presentert mandag. Så å si alle Frps seire i budsjettet, som gjerne går på motorisert samferdsel, vil Venstre gå stikk motsatt vei. De vil ha en grønn profil på budsjettet, og det er ikke forenlig med Frp-politikk, forklarte partilederen.

Her er bare noen av mange eksempler på hvor Venstre går til angrep på typiske Frp-saker i regjeringens budsjettforslag:

  • Venstre går mot forslaget om å fjerne campingvognavgiften: 70 mill.
  • Venstre går mot å redusere avgiften for tyngre kjøretøy: 200 mill.
  • Venstre går mot å redusere omregistreringsavgiften: 660 mill.
  • Venstre går mot å ikke prisjustere bensinavgiften: 100 mill.
  • Venstre vil ha økt bensinavgift: 440 mill.
  • Venstre vil prisjustere autodieselavgiften: 190 mill.
  • Venstre vil øke dieselavgiften 1.2 milliarder
  • Venstre vil oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer: 35 mill.
  • Venstre vil øke grunnavgiften på mineralolje: 505 mill.
  • Venstre vil ha økt Co2-avgift på bensin og diesel: 820 mill.

Starter tirsdag

Dette er bare noen få eksempler på saker der Venstre er på kollisjonskurs med finansminister Siv Jensen og resten av regjeringen.

Les også:

Forhandlingen som statsbudsjettet for 2015 starter tirsdag, mellom finanspolitikerne fra H, Frp, Venstre og KrF. de vil nok holde på en stund, men det er ingen som tror budsjettet blir gjort opp i finanskomiteen.

Ganske sikkert blir forhandlingen løftet opp på et høyere nivå, der både finansministeren og statsminister Erna Solberg vil bli involvert, før man er i mål.

Om utsiktene til brudd mellom de to i sentrum, Venstre og KrF, sa Trine Skei Grande:

— Vi har makt fordi vi holder sammen. Derfor vil vi holde sammen.